IN.COME - biura rachunkowe Poznań - usługi finansowo-księgowe in-come.plBiura rachunkowe Poznań

Księgowość spółek prawa handlowego realizujemy w biurze rachunkowym IN.COME poprzez usługi takie jak: sporządzanie planu kont i polityki rachunkowości, bieżące dekretowanie i księgowanie dokumentów, wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy CIT, sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych obejmujących bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale zakładowym, dokonanie rocznego rozliczenia podatkowego CIT, sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych, sporządzanie raportów kasowych i rejestracja wyciągów bankowych, czy kontrolę rozliczeń z kontrahentami.


Kancelaria Rachunkowa In.come Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Dąbrowskiego 77A / 6.07
60-529 Poznań
wielkopolskie
Tel.: +48 61 111 00 40
NIP: 78317198552016 Wszelkie prawa zastrzeżone ©